Home Diashows Reisboekenshop Contact> Mijn HT
Vragen? Bel ons op 0522 241146

Duurzaam toerisme en goede doelen

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR reisorganisaties hebben zich in ANVR verband verplicht om voor eind 2003 een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen. In dit programma beschrijven de reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator actief. 
Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren. Je kunt onze milieubeleidsverklaring en milieuprogramma nalezen op de website.

Better Holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.

Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming.
Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.
Je kunt hierover meer lezen in de ANVR brochure en op www.anvr.nl.

Trees For All

HT organiseert voor het overgrote deel vliegreizen naar afgelegen bestemmingen. De aarde warmt op en we kunnen en willen er niet meer omheen dus tijd voor actie: vanaf 2013 zijn in samenwerking met Trees for All (een erkend goed doel met CBF-Keur) alle bij HT geboekte vliegreizen klimaat gecompenseerd. Dat doen we door de CO2 en andere broeikasgassen, die we met onze reizen veroorzaken, uit de lucht te halen. Op Mount Malindang op de Filippijnen steunen wij een project, waarbij het nog bestaande natuurpark beschermd wordt tegen boskap. 
De lokale bevolking ontvangt een vergoeding voor duurzaam bosbeheer. Daarnaast is er een gebruiksbos voor hen aangeplant om te kunnen voorzien in hun levensbehoeften. Hierdoor voorkomen we dat de bomen de CO2 weer loslaten in de lucht en dat jaarlijks circa 150 hectare bos verdwijnt. Jouw reis hebben we alvast voor je gecompenseerd zodat jij met een goed gevoel met ons op reis kunt! 

Voor meer informatie over Trees for All, bomendonatie en de projecten verwijzen we je naar www.treesforall.nl.

Bestrijding kindersekstoerisme

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden www.meldkindersekstoerisme.nl.

Sathiko Sath: vrienden samen voor vrienden Ė een studiefonds en meer

Wanneer wij, westerlingen, in de Himalaya gaan trekken of klimmen, zijn gidsen, koks en dragers van groot belang voor het welslagen van onze tochten. Via hen, afkomstig uit de bergdorpen en behorend tot diverse bevolkingsgroepen zoals Sherpa, Tamang, Magar, Gurung en Newari, maken we kennis met de veelal zware leefomstandigheden in hun dorpen waar de kinderen helaas weinig perspectief hebben op een betere toekomst. Het onderwijs daar is beneden de maat en de mogelijkheden om zich te ontplooien zijn beperkt. Het is vrijwel onmogelijk om zonder hulp van buiten uit deze armoedespiraal te komen.

HT ondersteunt de Stichting Sathiko Sath, die zorgt voor scholing en ontplooiing van deze kansarme kinderen uit de bergdorpen, waarvan een groot aantal kinderen zijn van onze Nepalese medewerkers.  HT draagt deze kinderen, hun ouders en dus deze stichting een warm hart toe en helpt waar mogelijk is.   Meer over Sathiko Sath vindt u bij ons onder Goede Doelen.

Na de zware aardbevingen in 2015 heeft HT samen met Sathiko Sath een Noodfonds opgericht met als doel een aantal dorpen te helpen met wederopbouw. Door de ruimhartige giften van velen is zoveel geld binnen gekomen dat er zes op de ‘community’ gerichte bouwprojecten zijn gerealiseerd. De ideeën voor de bouwprojecten zijn aangedragen door de dorpelingen zelf en zij hebben ook zelf de handen uit de mouwen moeten steken bij de bouw, die overigens nu ook aardbevingsbestendig is ontworpen. Inmiddels zijn alle bouwprojecten afgerond en zijn deze op feestelijke wijze overgedragen aan de dorpen.

De Stichting Sathiko Sath is in 2009 opgericht op initiatief van twee reisbegeleiders met als doel te zorgen voor scholing en ontplooiing van kansarme kinderen uit de bergdorpen. Een groot aantal van hen is kind van een Nepalese HT medewerker.  Op tweeërlei wijze wordt hen een kans gegeven: de kinderen gaan naar een van de beste scholen in Kathmandu, de Little Angels’ School (LAS) en zij wonen onder uitmuntende begeleiding in een, dichtbij de school gelegen, hostel in Kathmandu. Door deze aanpak maken jongens en meisjes van verschillende leeftijden en afkomstig uit vijf etnische groepen niet alleen kennis met elkaar, maar raken ze ook vertrouwd met elkaars achtergrond. Bijkomend ontwikkelen ze saamhorigheid, herkennen ze hun gemeenschappelijke doelen en leren ze samenwerken. Wij garanderen hen minimaal tien jaar scholing op de LAS, gevolgd door twee jaar hoger secundair onderwijs of een beroepsopleiding wat hen een toekomst met ontplooiingsmogelijkheden verzekert. Dit laatste afgestemd op hun talenten.  

Sathiko Sath tracht de doelstellingen te verwezenlijken door:

  • goed onderwijs, waarbij sport, dans en kunsten ruim aandacht krijgen;
  • alle benodigde schoolboeken en overige schoolspullen, zoals schrijfgerei en schriften;
  • schooluniform en sportkleding, inclusief schoeisel;
  • huiswerkbegeleiding, opvoedingsondersteuning en advies bij beroepskeuze;
  • digitale vaardigheden (e-learning en e-library);
  • huisvesting, begeleiding en volledige verzorging
  • het ontwikkelen van sociale vaardigheden die passen bij hun toekomstig beroep en opleiding
Sathiko Sath heeft een Nederlands (SkS) en een Nepalees (SNN) bestuur die in nauw overleg met elkaar staan; niet alleen op organisatorisch maar ook op financieel gebied. Er is een directe communicatie met het dagelijkse begeleidingsteam van de hostels in Kathmandu. Een delegatie van SkS bezoekt jaarlijks de hostels en de LAS, alsook alle zijdelings betrokken personen en instanties, om tot optimale afstemming en kennisuitwisseling te komen.  Sathiko Sath bestaat nu (schooljaar 2017-2018) bijna 10 jaar en heeft momenteel  56 kinderen onder haar hoede. De stichting hoopt er met steun van bestaande én nieuwe donateurs nog lang mee door te kunnen gaan. Door betrokken te zijn met Sathiko Sath kom je in aanraking met Nepalezen en de problematiek van een arm land in ontwikkeling;  met de ouders, de kinderen, de ontwikkelingsmogelijkheden, de beperkingen, het reilen en zeilen van het huis, de jongvolwassenen die inmiddels op eigen benen staan, et cetera.   Sathiko Sath houdt alle geïnteresseerden op de hoogte van de ontwikkelingen d.m.v. publicaties op de website van Sathiko Sath, uitingen op Facebook en via nieuwsbrieven per mail, die ook op de website te vinden zijn. Natuurlijk staan statuten, beleidsplannen en jaarstukken op de website. Een speciale pagina is gewijd aan het gemeenschappelijke Noodfonds. Nieuwsbrieven in het verleden hebben gerapporteerd over de kinderen, het onderwijs, de net opgerichte alumni club van oud-leerlingen, het nieuwe Teach the Kids programma, verslagen van de werkbezoeken in Nepal door bestuursleden en natuurlijk het gewone wel en wee van de kinderen, de hostels en de scholen.  


WANDELVAKANTIES, TREKTOCHTEN EN EXPEDITIES
HT Wandelreizen | Ten Have 13 | 7983 KD Wapse | tel. 0522-241146 | email: info@htwandelreizen.nl

Website door Zaphyrion SitemapPrivacy & cookies
htwandelreizen.nl maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.Akkoord