Home Diashows Reisboekenshop Contact>
Vragen? Bel ons op 0522 241146

Nieuws van Sathiko Sath

Sathiko Sath: vrienden samen voor vrienden – een studiefonds en meer

De Stichting Sathiko Sath is in 2009 opgericht op initiatief van twee reisbegeleiders met als doel te zorgen voor scholing en ontplooiing van kansarme kinderen uit de bergdorpen. Een groot aantal van hen is kind van een Nepalese HT medewerker.  Op tweeërlei wijze wordt hen een kans gegeven: de kinderen gaan naar een van de beste scholen in Kathmandu, de Little Angels’ School (LAS) en zij wonen onder uitmuntende begeleiding in een, dichtbij de school gelegen, hostel in Kathmandu. Door deze aanpak maken jongens en meisjes van verschillende leeftijden en afkomstig uit vijf etnische groepen niet alleen kennis met elkaar, maar raken ze ook vertrouwd met elkaars achtergrond. Bijkomend ontwikkelen ze saamhorigheid, herkennen ze hun gemeenschappelijke doelen en leren ze samenwerken. Wij garanderen hen minimaal tien jaar scholing op de LAS, gevolgd door twee jaar hoger secundair onderwijs of een beroepsopleiding wat hen een toekomst met ontplooiingsmogelijkheden verzekert. Dit laatste afgestemd op hun talenten.  

Sathiko Sath tracht de doelstellingen te verwezenlijken door:


  • goed onderwijs, waarbij sport, dans en kunsten ruim aandacht krijgen;

  • alle benodigde schoolboeken en overige schoolspullen, zoals schrijfgerei en schriften;

  • schooluniform en sportkleding, inclusief schoeisel;

  • huiswerkbegeleiding, opvoedingsondersteuning en advies bij beroepskeuze;

  • digitale vaardigheden (e-learning en e-library);

  • huisvesting, begeleiding en volledige verzorging

  • het ontwikkelen van sociale vaardigheden die passen bij hun toekomstig beroep en opleiding


  Sathiko Sath heeft een Nederlands (SkS) en een Nepalees (SNN) bestuur die in nauw overleg met elkaar staan; niet alleen op organisatorisch maar ook op financieel gebied. Er is een directe communicatie met het dagelijkse begeleidingsteam van de hostels in Kathmandu. Een delegatie van SkS bezoekt jaarlijks de hostels en de LAS, alsook alle zijdelings betrokken personen en instanties, om tot optimale afstemming en kennisuitwisseling te komen.

Sathiko Sath bestaat nu (schooljaar 2017-2018) bijna 10 jaar en heeft momenteel  56 kinderen onder haar hoede. De stichting hoopt er met steun van bestaande én nieuwe donateurs nog lang mee door te kunnen gaan. Door betrokken te zijn met Sathiko Sath kom je in aanraking met Nepalezen en de problematiek van een arm land in ontwikkeling;  met de ouders, de kinderen, de ontwikkelingsmogelijkheden, de beperkingen, het reilen en zeilen van het huis, de jongvolwassenen die inmiddels op eigen benen staan, et cetera.   Sathiko Sath houdt alle geïnteresseerden op de hoogte van de ontwikkelingen d.m.v. publicaties op de website van Sathiko Sath, uitingen op Facebook en via nieuwsbrieven per mail, die ook op de website te vinden zijn. Natuurlijk staan statuten, beleidsplannen en jaarstukken op de website. Een speciale pagina is gewijd aan het gemeenschappelijke Noodfonds. Nieuwsbrieven in het verleden hebben gerapporteerd over de kinderen, het onderwijs, de net opgerichte alumni club van oud-leerlingen, het nieuwe Teach the Kids programma, verslagen van de werkbezoeken in Nepal door bestuursleden en natuurlijk het gewone wel en wee van de kinderen, de hostels en de scholen.

Nieuwsbrief Sathiko Sath

WANDELVAKANTIES, TREKTOCHTEN EN EXPEDITIES
HT Wandelreizen | tel. 0522-241146 | e-mail: info@htwandelreizen.nl

Website door Zaphyrion SitemapPrivacyverklaring
htwandelreizen.nl maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.Akkoord