Home Diashows Reisboekenshop Contact>
Vragen? Bel ons op 0522 241146
DAGEN LOPEN ZWAARTE
17 8 4
VERTREK TERUG REISSOM
19 november 05 december € 1995,- **
10 december 26 december € 1995,- **
** exclusief ticket Boek deze reis of neem een optie »

Snel naar:


Reisboekenshop
boeken & kaarten:

Bekijk en bestel
- reisgidsen,
- kaarten en
- andere artikelen van Ethiopie »

Vergelijkbare reizen:


Tell a friend

Vertel door »

Deze pagina afdrukken Wandelreis EthiopiŽ | Simiengebergte
Land informatie

Landschap en Ligging

Ethiopië is gelegen in Oost-Afrika. Het grenst aan Eritrea in het noorden, Djibouti in het noordoosten, Somalië in het oosten en zuidoosten, Kenia in het zuiden en Soedan in het noorden en noordoosten. De hoofdstad, Addis Abeba, is centraal gelegen en is omgeven door een uitgestrekt en vruchtbaar hooggebergte. In Ethiopië valt uiteen in drie landschapstypen, het hoogland, de grote slenk en het laagland. Het hoogland is een enorm plateau met hoge toppen en (uitgedoofde) vulkanen. Dit plateau is van noord naar zuid ongeveer 1500 km lang en zo’n 1000 km breed. Hier ontspringt de Blauwe Nijl in het Lake Tana, die samen met de Witte Nijl, en de eveneens in Ethiopië ontspringende Tekeze-rivier, de Nijl vormt. De grote slenk is ontstaan toen ongeveer 60 miljoen jaar geleden het Afrikaanse continent in noordwestelijke richting begon te verschuiven. Door de hierbij optredende spanningen vormde zich een groot aantal breukdalen als gevolg van het afglijden van delen van de aardkorst tot een diepe slenk. In deze slenk werd op de bodem grote hoeveelheden vulkanisch materiaal uitgeperst. Zowel de tectonische als vulkanische activiteit duurt nog steeds voort. Voorts kenmerkt de grote slenk zich door de grote meren. Het laagland, grenzend aan Somalië, Kenia en Soedan, kent een typisch Afrikaans landschap.

Klimaat

Het hoogland kent een koel en aangenaam klimaat en is vergelijkbaar met onze zomers. Tijdens de grote (begin juli tot eind september) en kleine regentijd (februari en maart) regent het er vrij vaak. In de grote slenk ligt de gemiddelde temperatuur aanzienlijk hoger. In het laagland heerst een vrij vochtig (drukkend) klimaat.

Flora en Fauna

Het spreekt voor zich dat voornamelijk de flora sterk gebonden is aan de hoogtezones.
In de Woina Dega kwamen vroeger veel regenwouden voor. In de loop der eeuwen zijn deze gebieden echter grotendeels ontgonnen voor landbouw. De kap van de regenwouden heeft mede tot gevolg dat er een enorme erosie is opgetreden en veel vruchtbare grond letterlijk is weggespoeld. Met herbebossingsprogramma’s probeert men het tij al weer enige tijd te keren.
De Dega wordt met name gekenmerkt door een alpien karakter, bomen zijn er schaars en boven de 3000 meter ontbreken zij nagenoeg volledig. Wel groeit hier de reuzenlobelia, die wel 8 meter hoog kan worden. De Kolla, tot slot, kent een woestijnvegetatie met o.a. acacia’s en diverse andere doornstruiken. Daartoe behoren ook soorten die wierook, mirre, balsem en andere harsen leveren. Op de iets hogere delen komen open savannewouden voor en galerijwouden met vrij hoge bomen.

Voor wat betreft de fauna zullen met name vogelliefhebers in Ethiopië zeer goed aan hun trekken komen. Het land kent meer dan 800 vogelsoorten, waarvan er ruim 200 endemisch zijn. Op onze reizen door Ethiopië (voornamelijk in het Zuiden) zullen we zeker flamingo’s, ooievaars, pelikanen en maraboes zien, maar ook roofvogels zoals de visarend en de lammergier. Verder zijn er verschillende soorten zoogdieren die alleen in Ethiopië leven, waarvan de meest bekende de Ethiopische wolf is; eigenlijk is dit helemaal geen wolf maar een aparte en unieke soort van de Afrikaanse wilde hond. Ook zullen we diverse soorten antilopen tegenkomen, zoals de bergnyala, de Menelik-antiloop en de Swayne’s hartebeest. In het noorden (hoogland) komt de Gelada-baviaan nog in ruime getale voor. Veel zeldzamer, maar nog steeds aanwezig is de Walia-ibex. Ook deze zullen wij vermoedelijk in de Simien Mountains kunnen spotten. Natuurlijk zijn er in Ethiopië ook andere dieren die tot de Afrikaanse fauna behoren, zoals cheeta’s, nijlpaarden, allerlei apensoorten en krokodillen. In het zuiden zullen wij de Crocodile market bezoeken, een memorabele plek waar je ongetwijfeld de grootste krokodillen ooit zult zien. Qua aantallen grote zoogdieren kan Ethiopië zich niet meten met zuiderburen als Kenia en Tanzania.

Volk, Taal, Geschiedenis en Godsdienst

Het aantal inwoners van Ethiopië bedraagt momenteel zo’n 76 miljoen (schatting juli 2007). Zij leven in een land dat met een oppervlakte van 1,1 miljoen vierkante kilometer 26,5 half keer zo groot als Nederland is. Naar schatting 15% van de bevolking woont in steden. Binnen de grenzen van Ethiopië leven ruim 70 verschillende volkeren. Op taalgebied is sprake van 200 afzonderlijke talen of dialecten. De bevolking valt uiteen in 3 grote groepen, t.w. de gesemitiseerde groep, de koesjitische groep en de negroïde volkeren. De bekendste uit de gesemitiseerde groep zijn de Tigrayers en Amharen (+/- 20% van de huidige bevolking). Het Amhaars is de officiële taal van Ethiopië. In het zuiden zijn de Harari de bekendste gesemitiseerde bevolkingsgroep. De koesjitische (ter aanduiding voor de gebieden direct ten zuiden van Egypte) sprekende volkeren leven voornamelijk in de laagvlakten. Voorbeelden hiervan zijn het Oromo-gebied en de Ofar. De talrijke negroïde volkeren tellen vaak niet meer dan een paar honderd of duizend individuen. De bekendste zijn de Hamar, de Karo en de Mursi. Volken die wij in het zuidelijk stammengebied zullen bezoeken. Daarnaast is Ethiopië onderverdeeld in negen staten of autonome regio`s (kilil): Afar, Amara, Benshangul-Gumaz, Gambela Hizboch, Hareri Hizb, Oromiya, Sumale, Tigrai en Yedebub Biheroch Bihereseboch na Hizboch, en twee administraties (astedadar): Addis Abeba en Dire Dawa.

Ethiopië is een van de oudste natiestaten ter wereld en bestaat als staatskundige, onafhankelijke eenheid al zo’n 2000 jaar. Van de eerste tot de zesde eeuw na Christus maakte een cultuur in het hoogland nabij de stad Axum een grote bloeitijd door. Deze cultuur was gebaseerd op landbouw en vooral handel. Tot aan de Tweede Wereldoorlog stond Ethiopië bekend onder de naam Abessinië. Het Ethiopische vorstenhuis stamt volgens de traditie af van de bijbelse koning Salomo, die een romance zou hebben gehad met de koningin van Sheba. De uit deze relatie geboren Menelik I, zou de grondlegger zijn van de Salomonische dynastie. In 1913 overleed keizer Menelik II. Zijn opvolger werd in 1916 afgezet, waarna prinses Zauditu (Judith) de troon besteeg onder de naam Zuditu I van Ethiopië. De werkelijke macht kwam echter in handen te liggen van de edelman Ras Tafari, een neef van de keizerin en zoon van de hoge edelman Ras Makonnen. Ras Tafari werd regent. Keizerin Zauditu legde zich vooral toe op het herstel van kerken en monumenten en was zeer devoot, maar ook vrij conservatief. Hoewel conservatief, wilde zij zich bevrijden van het regentschap en zelf regeren. Pas in 1928 wist keizerin Zauditu de macht naar zich toe te trekken. Ras Tafari ging hier niet mee akkoord, maar de keizerin benoemde hem tot negus (koning).

In 1930 probeerde de echtgenoot van de keizerin, prins Gugsa Welle, via een opstand ervoor te zorgen dat zijn vrouw de alleenheerschappij zou krijgen. Deze opstand werd echter door Tafari`s troepen onderdrukt -de soldaten waren loyaal aan Tafari omdat deze het leger had gemoderniseerd. Gugsa Welle kwam om in de strijd en de keizerin overleed een dag later aan diabetes (sommige historici menen dat ze is overleden van verdriet over haar overleden man, anderen menen dat ze vergiftigd zou zijn door Tafari, maar recent onderzoek wees uit dat ze daadwerkelijk diabetes had). Negus Tafari werd hierna gekroond als Keizer Haile Selassie van Ethiopië. Haile Selassie bouwde goede relaties op met Italië en reeds onder zijn regentschap wist Haile Selassie er met Italiaanse hulp voor te zorgen dat Ethiopië tot de Volkenbond toe trad. In 1935 veranderde de verhouding tussen het Italië van Mussolini en het Ethiopië van Haile Selassie aanzienlijk. In 1935 viel Italië Ethiopië aan en wist het zwakke Ethiopische leger te verslaan. Ook gebruikten de Italianen grootschalig mosterdgas in aanvallen op de burgerbevolking. Keizer Haile Selassie verbleef sindsdien in ballingschap in Londen.

In 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd Ethiopië door de Britten op de Italianen veroverd. De keizer keerde naar Ethiopië terug en zette zijn moderniseringsbeleid voort. In de jaren zestig werd Haile Selassie medeoprichter van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid. De keizer werd samen met de Ghanese president Kwame N`Krumah hèt gezicht van het pan-Afrikanisme. De jonge Afrikaanse staten baseerden hun nationale vlag veelal op de Ethiopische. Het aanzien die de keizer in het buitenland verwierf, verwierf hij niet in het binnenland. Hoewel de keizer de eenheid van het land benadrukte, bevoordeelde hij de Amharen, de voornaamste en welvarendste bevolkingsgroep in Ethiopië. In 1960 pleegden leden van de keizerlijke lijfwacht een mislukte staatsgreep. Sindsdien waren er guerrillabewegingen actief tegen het keizerlijke bewind en streefde men naar een constitutionele monarchie. In de jaren zestig annexeerde Ethiopië Eritrea, zonder raadpleging van de bevolking. Na de afzetting van Haile Selassie (de laatste keizer van Ethiopië) werd het land geregeerd door het schrikbewind van een militaire junta, de DERG, geleid door de Marxistische dictator Mengistu Haile Mariam. Onder zijn bewind maakten landhervormingen een einde aan het grootgrondbezit. Kleine boeren en landlozen verkregen het vrijgekomen land, maar konden pas op overheidssteun rekenen wanneer zij zich in collectieven verenigden. In de jaren tachtig was er sprake van een zeer ernstige hongersnood, waarbij enorm veel mensen om het leven kwamen. Begin jaren 90 werd de miltaire junta door een verzetbeweging, het Revolutionaire Democratische Front van het Ethiopische Volk (EPRDF) verdreven. Mengistu vluchtte uiteindelijk naar Zimbabwe. Na verkiezingen werd een overgangsregering gevormd met Meles Legesse Zenawi (geb. 1955), een socialistisch politicus van de EPRDF als president. Langzaam maar zeker liberaliseerde hij de economie. De nieuwe grondwet van 1994 gaf de provincies verregaande autonomie. In 1996 werd Zenawi premier, het belangrijkste regeringsambt. Eind jaren 90 ontstond er een grensoorlog met Eritrea, die eindige in een vredesverdrag in 2000. Zenawi heeft Ethiopië veranderd van een eenheidsstaat in een federatie van 9 staten.

Op 15 mei 2005 werden in Ethiopië voor het eerst verkiezingen gehouden waarop werd toegezien door internationale waarnemers. Zowel de regerende Ethiopian People`s Revolutionary Democratic Front als de belangrijkste oppositiepartij, de Coalition for Unity and Democracy claimen de overwinning. De EPRDF gaf toe dat alle 23 zetels voor Addis Abeba door de oppositie zijn gewonnen. Maar tegelijk beschuldigden beide partijen elkaar ervan gefraudeerd te hebben. Op de verkiezingsdag riep premier Zenawi de facto de noodtoestand uit en verbood demonstraties, vergaderingen en samenscholingen. Politie, leger en ordetroepen werden rechtstreeks onder zijn commando geplaatst. Toen de officiële verkiezingsuitslag te lang op zich liet wachten, gingen vooral studenten toch de straat op. Duizenden mensen werden opgepakt en gevangengezet. In Addis Abeba werden 36 demonstranten door ordetroepen uit Zenawi`s regio Tigray op straat doodgeschoten. Zenawi bleef president.

Eind 2006 laaiden de spanningen tussen het anarchistische buurland Somalië en Ethiopië opnieuw op. Op maandag 25 december 2006 verklaarde Ethiopië de oorlog aan de Moslimrechtbanken. De Ethiopische regering besloot tot het bombarderen van de door islamieten bestuurde steden en de start- en landingsbaan van de internationale luchthaven van de Somalische hoofdstad Mogadishu. Met de hulp van Ethiopië keerden op 28 december 2006 overheidstroepen terug naar de Somalische hoofdstad Mogadishu. In het daaropvolgend offensief trokken de Islamitische vechters zich terug naar het zuiden van Somalië waar ze werden ingesloten. Kenia sloot haar grens en oorlogsbodems van de Verenigde Staten bewaakten de kust

Het christendom is de voornaamste godsdienst in Ethiopië. Volgens de laatste gegevens is 61% van de Ethiopiërs christen. Ca. 40% van de bevolking is lid van de Ethiopische Orthodoxe Kerk. Tot 1959 was de Ethiopische Kerk onderdeel van de Koptische Kerk. De Ethiopisch Kerk is vooral monofysitisch en ziet Jezus Christus dan vooral als God. Een klein aantal Ethiopiërs is katholiek of protestants. De tweede godsdienst van Ethiopië is de islam: 33 procent van de bevolking is islamiet en dit percentage neemt gestaag toe. De Ethiopische islam is niet streng en vrij liberaal. Men houdt zich aan de koran en aan de richtlijnen van de profeet Mohammed. Tot slot hangt ruim zes procent van de bevolking het animisme aan. Van vijandschap tussen de christenen, moslims en animisten is overigens geen sprake. Zij zijn in staat om in goede harmonie samen te leven.

Middelen van bestaan

Het zal je niet verbazen dat landbouw en veeteelt de belangrijkste middelen van bestaan zijn. Dit is ongeveer 80% van de beroepsbevolking en zij zorgen voor +/- 40% van het BNP. De belangrijkste landbouwproducten zijn koffie aardappelen, suikerriet en groenten. Speciaal te noemen zijn tef: een graangewas dat zeer goed bestand is tegen extreme warmte en bovendien een bijzonder hoge voedingswaarde heeft (hiervan maakt men o.a. de typische Ethiopische enjerra), en ensete: pulp uit de stam van de ‘onechte’ banaan.

Politiek

Volgens de grondwet van 1994, die de grondwet van 1987 verving, is Ethiopië een democratische en federatieve staat met als staatshoofd een president die direct gekozen wordt voor een periode van zes jaar. De macht van de president is echter beperkt en meer ceremonieel. De macht van de premier is aanzienlijk. De premier wordt geleverd door de grootste partij in het parlement. De nationale volksvertegenwoordiging bestaat uit 2 kamers die samen de Shengo (nationale volksassemblée) vormen. De Tweede Kamer wordt de Raad van Volksvertegenwoordigers genoemd. De 458 leden worden direct gekozen voor een periode van vier jaar. De eerste kamer/senaat is de Federale Raad, bestaande uit 117 leden. Een deel wordt direct gekozen, de andere leden bestaan uit vertegenwoordigers van de autonome provincies.
Ethiopië is een federatie. De autonomie van iedere provincie of regio (de grenzen van de provincies zijn langs etnische lijnen getrokken) is verregaand. Een provincie heeft het recht om uit de federatie te stappen en een onafhankelijk land te vormen.
Belangrijkste partij is de Ethiopian People`s Revolutionary Democratic Front (Ethiopisch Volksrevolutionair Democratisch Front; EPRDF), een coalitie van revolutionaire bewegingen die in 1991 dictator Mengistu Haile Mariam wist te verdrijven. Het Oromo Liberation Front (Bevrijdingsfront van de Oromo`s; OLF), vroeger deel van het EPRDF, vormt thans de belangrijkste oppositiepartij.
Ethiopië is onderverdeeld in negen staten of autonome regio`s (kilil): Afar, Amara, Benshangul-Gumaz, Gambela Hizboch, Hareri Hizb, Oromiya, Sumale, Tigrai en Yedebub Biheroch Bihereseboch na Hizboch, en twee administraties (astedadar): Addis Abeba en Dire Dawa.

Gewoontes/gedragscodes

Buiten de grote steden hebben vele Ethiopiërs een dubbele houding tegenover buitenlanders. Enerzijds zijn zij trots op hun verleden als enig nog nooit gekoloniseerd land, aan de andere kant brengt hun armoede hen ertoe om zonder blikken of blozen te bedelen. Daar waar faranji (vreemdelingen) komen, wordt je al gauw omgeven door m.n. kinderen die money, money, money roepen. Tegenwoordig spreken de kinderen aardig engels en hebben zij geraffineerde manieren om de toerist geld afhandig te maken. Wij bevelen aan om bedelaars niets te geven. Als je toch iets wilt geven, doe het dan in de vorm van een donatie, pennen, schriften e.d. aan een plaatselijke school.

Veiligheid

Ethiopië is een vrij goed en veilig te bereizen land. Achtzaamheid ten aanzien van diefstal is in Ethiopië niet anders dan in de meeste andere landen. Ons motto: loop niet te koop met waardevolle spullen en wees altijd enigszins op je hoede. In sommige gebieden hebben ze het niet zo op met toeristen, zeker niet wanneer er (ongewenst en ongevraagd) foto’s worden gemaakt. Soms wordt er dan met stenen gedreigd. Meestal blijft het hierbij, desalniettemin, you never know. Heb respect voor mensen en wanneer ze niet op de foto willen, doe dat dan ook niet. Wanneer ze dit alleen voor geld willen, respecteer dit dan ook en geef het afgesproken bedrag (vaak is 1 tot 10 birr meer dan voldoende).

In Addis Abeba kun je ’s avonds beter niet alleen op straat gaan.

Voor onze veiligheid gaat er bij het bezoek aan de Simien-Mountains een scout mee, die een geweer meeneemt. Dit is een parkvoorschrift. Zij kennen het terrein perfect, zijn in staat om, wanneer nodig, een helpende hand te bieden, maar spreken de Engelse taal vaak niet of nauwelijks, waardoor de communicatie beperkt wordt.

Eten en drinken

Het eten in Ethiopië wordt over het algemeen als lekker ervaren en heeft vanuit het verleden een Italiaans tintje. Typisch Ethiopisch gerecht is ‘enjerra’ met ‘wot’; een zuur smakende pannenkoek vervaardigd uit tef met daarop verschillende, vaak zeer pittige, soorten vlees, vis of groenten. Vaak wordt de wot vergezeld door vrij jonge geiten- of schapenkaas voor een blussend effect. De Ethiopische maaltijd wordt over het algemeen vergezeld van ‘tej’een alcoholische honingdrank.
Wat in Ethiopië ook niet onvermeld mag blijven, is de koffieceremonie. Allereerst wordt er vers gras op de grond gelegd om een prettige geur op te wekken. Daarna neemt er een koffiezetster plaats op een laag krukje bij een houtskoolbrander, waarop wierook wordt gebrand. Nadat de koffiezetster haar gasten heeft voorzien van wat popcorn, roostert zij de verse koffiebonen in een pannetje. De aanwezigen wordt gevraagd het aroma van de vers gebrande bonen op te snuiven, voordat deze met een vijzel worden gestampt. Dan wordt de koffie gebrouwen in een aardewerk potje en in kleine kopjes uitgeserveerd. Wist je overigens dat de naam koffie afkomstig is van de Ethiopische provincie ‘Kefa’? Koffieplanten zijn inheems in het land. In Ethiopië drink je met name mineraalwater dat overal goed te koop is. Tijdens de trek wordt steeds water gekookt.

Milieu

HT Wandelreizen voert reizen uit naar verre bestemmingen waar het massatoerisme (nog) niet is doorgedrongen. Wij zijn ons er van bewust dat we reisproducten aanbieden en verkopen die in vele opzichten milieubelastend zijn of kunnen zijn. Zowel de afstanden die worden gevlogen als ook de kwetsbaarheid van de verschillende gebieden, in ecologische en culturele zin, dwingen ons de grootste zorg in acht te nemen bij het aanbieden en uitvoeren van onze reizen.
HT Wandelreizen wil haar verantwoordelijkheid t.a.v. het milieu nemen om zoveel mogelijk te waarborgen dat we ook in de verre toekomst nog van deze prachtige plekken op onze planeet kunnen genieten.

Het beleid van HT wandelreizen kent in dit opzicht een aantal richtlijnen:

-Op trektocht wordt op gas gekookt. Hoog in de bergen is geen hout, de bevolking stookt daar op lama- en koeienmest of op graspollen. Als de omstandigheden het toelaten maken we af en toe wel een klein vuurtje.
-We laten geen afval achter. Schillen worden begraven, papier verbrand en blikjes en folie etc. wordt mee terug genomen.

De deelnemers worden verzocht het volgende in acht te nemen:
-Op trektocht de vegetatie ongemoeid te laten.
-Alle afval te verzamelen, collectief te verbranden en daarna met aarde te bedekken, dan wel mee te nemen/geven tot het eind van de tocht.
-Je behoefte te doen op veilige afstand van bronnen en rivieren, en het geproduceerde af te dekken met stenen, aarde of bladeren. WC-papiertje aansteken schijnt ook goed te werken.
- Batterijen mee terug te nemen naar Nederland.Batterijen
In veel derde wereldlanden functioneert het afval ophaal- en verwerkingssysteem niet of nauwelijks; zeker niet naar onze maatstaven van duurzaamheid. Het weggooien van giftige batterijen is een groot probleem voor de drinkwatervoorziening. Daarom willen we graag hier een steentje bijdragen aan het voorkomen van veel ellende op lange termijn. Neem batterijen dus mee terug naar Nederland.

Lege batterijen? Lever ze in en win!
Win reischeques met lege batterijen!
Heb je 10 lege batterijen? Dan maak je kans op een van de vele reischeques.

Wat moet je doen`
Doe 10 lege batterijen in een zakje. Schrijf je naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer op een briefje en stop dat erbij. Deponeer het zakje vervolgens in de inzamelton bij een van de duizenden inleverpunten.

Waar kun je de lege batterijen inleveren`
Supermarkten, winkels (kijk op legebatterijen.nl welke supermarkten en winkels meedoen aan de actie), gemeentedepot / milieustraat of chemokar

Actievoorwaarden
Kijk voor meer informatie over de actie op legebatterijen.nl. Organisator: Stichting Batterijen, Postbus 719, 2700 AS Zoetermeer.

Souvenirs van bedreigde dieren en planten
Het Wereld Natuur Fonds voert campagne over souvenirs van wilde dieren en planten. In de campagne roept het Wereld Natuur Fonds op dit soort souvenirs niet te kopen en de natuur op vakantiebestemmingen te laten zoals die is, zodat we over 10 jaar nog steeds kunnen genieten van die prachtige en onmisbare natuur. Wat veel mensen ook niet weten is dat zij een fikse boete riskeren bij de douane. Want souvenirs van beschermde dieren en planten mogen helemaal niet, of alleen met de juiste vergunningen worden ingevoerd.

Er is een top 10 van bedreigde dieren en planten waarvan veel souvenirs in beslag worden genomen door de douane. Meegebracht door toeristen die vaak niet wisten dat het helemaal niet of alleen met speciale vergunningen mag.
Top 10 van dier- en plantensoorten die vaak de dupe worden van de handel in souvenirs:

* Koralen
* Grote Schelpen
* Olifanten
* (Zee) schildpadden
* Grote Katten
* Slangen en hagedissen
* Krokodillen
* Papegaaien
* Vlinders
* Orchideeën en cactussen

Natuurlijk kun je ook souvenirs tegenkomen van dieren of planten die hierboven niet zijn genoemd. Als ze zijn gemaakt van wilde dieren of planten, wordt er aangeraden om bij twijfel niet te kopen. Het gaat immers om meer dan regels en boetes. De prachtige natuur op vakantiebestemmingen blijft behouden door te kijken, en niet te kopen.

Welke bedreigde planten en dieren leven er in Afrika? En wat zijn de meest voorkomende souvenirs van deze soorten die je op je reis kunt tegenkomen? Kijk voor meer informatie op de website van het WNF.

Woordenlijst

Ethiopië kent ongeveer 200 talen en dialecten. De officiële taal is het Amhaars.
Hieronder vind je enkele woorden in het Amhaars:

Hallo - tenaystelegn
Hoe gaat het met u?
tegen een man - denaneh?
tegen een vrouw - denanesh?
antwoord hierop - ibakih
Dank u - amesegunalhu
Ja - ow
Nee - yelem/aydelem
Hoeveel kost het? - sint no wagaw
Duur - wud
Goedkoop - rekash

1 thee alstublieft
tegen een man - ante shai ebakah
tegen een vrouw - ante shai ebakish
Wat is dit? - minduno?
Thee - shai
Koffie - buna
Brood - dabo
Water - wuha
Links - graa/carmachina
Rechts - kagn
Waar is………? - …..yetno?

1 -ante
2 -hulet
3 -sost
4 -arat
5 -amist
6 -sidist
7 -sabat
8 -simint
9 -zetegn
10 -assr
11 -assr ante
12 -assr hulet
20 -haya
25 -haya amist
30 -salassa
40 -arba
50 -hamsa
60 -silsa
70 -saba
80 -samagna
90 -zetana
100 -moto
1000 -shi

Literatuurlijst

· Dominicus reeks: Ethiopië (ISBN 90 257 2881 2)
Richard Kapuchinski – De Keizer
· Nell Westerlaken: De oude kleren van de Keizer (ISBN 90 5018 39 5)
· Kon. Instituut voor de Tropen: Ethiopië, beelden en verhalen, de erfenis van een keizerrijk (ISBN 90 6832 286 9)

Bookmark and Share
WANDELVAKANTIES, TREKTOCHTEN EN EXPEDITIES
HT Wandelreizen | tel. 0522-241146 | e-mail: info@htwandelreizen.nl

Website door Zaphyrion SitemapPrivacyverklaring
htwandelreizen.nl maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.Akkoord